Erasmus

Üsküdar Üniversitesi Avrupa Komisyonu tarafından ilk olarak 2013 yılında Erasmus Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education) ile ödüllendirilmiştir. Erasmus yurt dışındaki üniversiteler ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak seminer ve konferans düzenlenmesi gibi çeşitli aktiviteleri içermektedir. Erasmus programı kapsamında öğrenciler iki farklı uluslararası programdan faydalanabilmektedir. Bunlardan biri Erasmus Staj Programı, diğeri ise Erasmus Öğrenim Programıdır. Bu kapsamda üniversitemiz öğrencileri 2013-2014 akademik yılında Öğrenci Değişim Programları kapsamında yer alan Erasmus Staj Hareketliliği vasıtasıyla yurt dışında iş deneyimi ve 2014-2015 akademik yılında Erasmus öğrenim hareketliliği ile 1 yıl veya 1 dönem yurt dışında öğrenim imkânlarından yararlanmaya başlamışlardır. Öğrenciler öğrenim gördükleri sürece Erasmus programlarından birden çok kez faydalanabilmektedir.

Öğrenci Değişim Programları’na katılmak isteyen öğrenciler genel not ortalamaları ve dil sınavı başarılarına göre değerlendirilerek, öğrencisi olduğu fakülte ve bölümün yapmış olduğu anlaşmalar arasında tercih ettikleri üniversitelere yerleştirilmektedirler. Öğrenci Değişim Programları kapsamında bir dönem yurt dışına eğitim almaya giden öğrencilerimiz, gittikleri eğitim kurumunda anlaşmamız gereği hiçbir eğitim ücreti ödememekle birlikte sadece Üsküdar Üniversitesinin eğitim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Programlardan faydalanan öğrencilerimiz, eğitim almak için gittikleri ülke ve kurumda yurt, seyahat masrafları, yaşam masrafları ve vize masraflarını kendi bütçelerinden karşılamak durumundadırlar.

Erasmus Beyannamesine sahip Üniversiteler, programı Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansının belirlediği kurallar çerçevesinde yürütmekte ve her yıl güncellenen seçim kriterleri, kontenjan sayıları, hibe oranlarını öğrencilerine duyurur ve başvuru tarihlerini belirler. Üsküdar Üniversitesi başvuru süresince haftalık bilgilendirme toplantıları düzenlemekte ve aday öğrencileri detaylı bilgilendirmektedir.

Erasmus Programı kapsamında Avrupa’daki anlaşmalı üniversitelere veya kabul aldıkları firmaya staja gidebilen öğrenciler eğitim gördükleri dönem için AB Komisyonundan mali destek fonuna hak kazanmaktadırlar (Öğrenim programının aksine Staj programında kurum anlaşması şartı aranmaz). Hibeler öğrencilerin yurt dışı faaliyeti ile ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Üniversitemizin yürütücü koordinatörlüğü görevini üstlendiği Erasmus Avrupa Staj Konsorsiyumu ile ülkemizin önde gelen Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları ile iş birliği yapılarak Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine yurt dışında ek kontenjan ile staj imkânları sağlanmaktadır.

Erasmus+ Öğrenim Faaliyeti

Üniversitemiz bölümlerinin Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda ve İskandinav ülkelerinin de yer aldığı 24 farklı Avrupa Birliği ülkesinden toplam 432 Erasmus bölüm anlaşması bulunmaktadır. Üsküdar Üniversitesi öğrencileri gerçekleştirecekleri öğrenim faaliyeti boyunca 4 ay 15 güne kadar mali destek alır. Minimum kriterleri tamamlayan ancak mali desteğe hak kazanamayan öğrenciler programa hibesiz olarak katılmak istediklerinde gidecekleri kurumun eğitim ücretinden muaf tutulurlar.

Erasmus+ Staj Faaliyeti

Öğrenciler kariyer hedeflerine uygun iş tecrübesi kazanabilecekleri kurumlarda staj olanağı bulacaklardır. Öğrencilerin ileride çalışacakları veya faaliyette bulunacakları sektörleri tanımaları, sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü profiline uygun, becerileri gelişmiş mezunlar kazandırılacak ve öğrencilerin girişimcilik potansiyellerinin açığa çıkmasına destek olunacaktır. Müfredatında zorunlu staj olmayan öğrencilerimiz de bölümü ile alakalı alanlarda ve minimum 2 ay olmak kaydı ile staj programına katılabilmektedir. Staj faaliyeti için anlaşmalı kurum şartı aranmamakta ve öğrenci staj yerini bulmakta kendisi sorumludur. Staja hak kazanan öğrenciler 2 aya kadar mali destek almaktadır. Öğrencilerimiz staj programlarını 2 aydan fazla kısmi hibeli olarak planlayabilirler.

Öğrencilerimiz öğrenim ve staj faaliyetlerinden toplamda 12 aya kadar faydalanabilmektedir. Öğrencilerimiz Erasmus programından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları boyunca ayrı ayrı 12 ay faydalanabilirler.

Detaylı Bilgi İçin: erasmus.uskudar.edu.tr© 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

T.C. Üsküdar Üniversitesi Altunizade Mh. Üniversitesi Sokağı No:14 PK: 34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Pbx +90 (216) 400 22 22 Fax +90 (216) 400 22 22
info@uskudar.edu.tr